Tandvårdstaxan

01.03.2018

Vi följer Folktandvårdens taxa och är kopplade till Försäkringskassan så att du kan ta del av det statliga tandvårdsstödet.